Sghaïer Nasri Mohamed

编辑:不给网互动百科 时间:2020-02-19 18:12:06
编辑 锁定
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
Sghaïer Nasri Mohamed,突尼斯籍足球运动员。
外文名
Sghaïer Nasri Mohamed
国    籍
突尼斯
运动项目
足球

Sghaïer Nasri Mohamed场上位置

编辑
中场

Sghaïer Nasri Mohamed职业生涯

编辑
时间
  
球队
  
2012 - 2013莫纳斯提尔
[1] 
参考资料